Ką Vedinės žinios sako apie labdarą?

Ką Vedinės žinios sako apie labdarą?

2018 m. spalio 12 d.

Kuomet šeima užsiima labdara, ta šeima turi perspektyvą padidinti savo pragyvenimo pajamas.

Sutinkant su Vedinėmis žiniomis, turtai, kurie ateina į šeimą, tiesiogiai priklauso nuo praeito dorybingo gyvenimo būdo tos šeimos ir turi ribotas galimybes.

Tačiau žmogaus prote turtų troškimai būna neriboti. Pas žmogų nėra stabdžių tuo klausimu.

Bet žmogaus likime yra stabdžiai ir jie yra gana konkretūs. Žmogus pajaučia tai savo gyvenimu. Todėl visuomet reikia ugdyti nesavanaudiškumą.