Ką Vedinės žinios sako apie moteris vadoves?

Ką Vedinės žinios sako apie moteris vadoves?

2018 m. spalio 12 d.

Dažnai moterims kyla klausimai, ką Vedinės žinios sako apie moteris vadoves.

Taip, be jokios abejonės, yra moterys vadovės savo prigimtimi. O jeigu žmogus kažkam vadovauja, jis automatiškai turi pavaldinius, vadinasi, kartais reikės ir bausti.

Jeigu Jūs negalite bausti ir jums sunku tą daryti, tai rodo, kad Jūs ne vadovo (kšatrijų) prigimties.

Jeigu moteris turi kšatrijų arba vadovo prigimtį, kaip ji turėtų elgtis kolektyve, kuriam vadovauja? Ji turėtų būti kaip mama. Ji turi bausti moteriškai. Kaip tai padaryti ? Tai jokiu būdu ne rėkti.

Ji pavaldinius už netinkamą elgesį turi bausti kaip gera mama - švelniu, bet tvirtu balsu. Dar geriau, kuomet moteris vadovė tiesioginiu nurodymu nebaudžia pavaldinio vyro, bet ji turi kitą pavaldinį vyrą, kuris jos nurodymu praneš apie nuobaudą, ar nubaus tą, ką reikia.

Senovėje moterys karalienės turėjo tokius vyrus pavaldinius, kurie tą ir padarydavo.

Norėčiau dar taip pat pridurti, kad, susidūrus su Vedinėmis žiniomis ir matant, kad šiuolaikinėje kasdienybėje iškart jų paraidžiui pritaikyti nesigauna, nereikia šių žinių atmesti, bet reikia stengtis, tai žinant, pamažu, neskubinant, jas imti taikyti.  Tai atneš didesnę harmoniją Jūsų gyvenime ir darbo aplinkoje.