Vedinė istorija apie asilą

Vedinė istorija apie asilą

2018 m. spalio 12 d.

Prekeivis turėjo asilą ir juo gabendavo druskos maišus. Kelias, kuriuo asilas nešdavo sunkius druskos maišus, driekėsi per brasta. Kartą eidamas per brastą asilas suklupo, druskos maišai paniro į vandenį, druska nutirpo, ir asilas tai pajuto.

Nuo to laiko, kiekvieną kartą brisdamas asilas suklupdavo ir taip jo našta palengvėdavo.

Šeimininkas tai suprato, bet neišmanė, kaip tai pakeisti, todėl nuėjo pas išminčių patarimo. Išminčius pasakė asilo šeimininkui:

- Prikrauk jam ne druskos, o vilnos maišus. Vilna, prisigėrusi vandens, tik pasunkės.

Šeimininkas taip ir padarė, nuo to laiko asilas daugiau vandenyje nesuklupdavo...

Taip ir žmogus, bandydamas gudrauti su gyvenimo jam duodamais “maišais”, po kiek laiko gauna juos tik sunkesnius.


/Istorija išgirsta klausantis O. Torsunovo paskaitų/