Kvėpavimo terapija - giliai atpalaiduoja žmogaus kūno ir psichikos dalis

Kvėpavimo terapija - giliai atpalaiduoja žmogaus kūno ir psichikos dalis

2018 m. spalio 12 d.

Kaip pušys stiebiasi saulės ir dangaus link, taip ir žmogaus širdžiai būdinga stiebtis gėrio ir dieviškumo link.

Kaip ir medis tamsoje nevešės, taip ir žmogus be kelio link gėrio ir kelio link Dievo kentės.

Kvėpavimo terapija, giliai atpalaiduodama žmogaus kūno ir psichikos dalis, padeda atsiverti širdyje keliui link dieviškumo žmoguje, kuris lig tol būdavo užverstas negatyvumo, nusivylimo “akmenimis”. 

www.kvepavimoklubas.lt