Vedinių žinių dėsniai - apie santykius šeimoje

Vedinių žinių dėsniai - apie santykius šeimoje

Vedose sakoma, jeigu žmona visą laiką prieštarauja savo vyrui - vaikai bus nepaklusnūs.

Jeigu vyras rūpinasi žmona ir vertina savo žmoną - jų vaikai visais rūpinsis.

Jeigu žmona klauso vyro - vaikai klausys abiejų tėvų.

Jeigu šeima rūpinasi mama, močiute - tuomet vaikai būs rūpestingi. Bet jeigu tėvai kritikuoja senelius (savo tėvus), tai yra priežastis, sunaikinanti jų pačių vaikų paklusnumą. Vaikai pradeda neklausyti savo tėvų, nes mato, kad šie neklauso savo tėvų.