Kaip turėtų būti nukreipta mūsų širdies ir proto būsena maldos metu?

Kaip turėtų būti nukreipta mūsų širdies ir proto būsena maldos metu?

2018 m. rugsėjo 26 d. 

Taigi, ko reikia melsti? Daug šventųjų perspėja žmogų, kad jie būtų atsargūs mesldamiesi Dievui apie savo reikmes. Kaip iš tiesų turėtų būti nukreipta mūsų širdies ir proto būsena maldos metu? Viešpatie, tebūnie Tavo Valia. Viešpatie, Tu žinai, dėl ko aš kenčiu. Viešpatie, Tu žinai, ko aš norėčiau. Bet aš tikiu Tavimi, ir todėl tebūnie Tavo Valia. Aš tikiu, kad Tu esi meilė ir Tu geriau žinai už mane, kas man yra naudingiau. Todėl, Viešpatie, pasigailėk manęs, tebūnie Tavo Valia. Ir visa tai reikia nuolatos sau priminti. Priešingu atveju, jeigu aš nesakau, jog tebūnie Tavo valia, vadinasi turiu omenyje - tebūnie mano valia..

Nereikia melstis sakant - Viešpatie, padaryk taip kaip aš noriu.

Norite išgirsti neįtikėtiną atvejį? Rylejevo motina, žymaus dekabristo Rusijoje, kuris dalyvavo maište prieš carą ir už tai jį pakorė, papasakojusi, ką ji padarė. Kuomet Rylejevas dar buvo kūdikis, jis mirtinai susirgo. Gydytojai pasakė, kad jis mirs už vos kelių valandų. Ir ji pasakojo, kaip ji priėjo iki kažkokios ekstatinės būsenos prašydama ir tardama tokius žodžius: "Viešpatie, palik jį gyvą ir viskas". Ir tuo metu, ji pasakojusi: "aš įpuoliau į gilų sapną. Ir matau sapne neįtikėtiną dalyką - Angelą, kuris stovi šalia ir rodydamas pirštu į mano kūdikį, sako - žiūrėk. Aš žiūriu ir matau, kaip mano kūdikis užauga, tampa gimnazistu, tampa karininku, po to matau, kaip jis dalyvauja pokalbiuose su kitais karininkais, kažkokiame klube, po to matau, jis stovi Senato aikštėje, ir matau, kad jį nuteisia kartuvėms. Ir tuomet Angelas sako: - Na, o dabar rinkis. Ir tuomet ji kaip išprotėjusi sušunka, - Ne! Tegul dabar būna gyvas." Tai nuostabus pavyzdys.

Todėl jeigu einate į bažnyčią užsakyti mišių, visada turėkite omenyje tą pirminį dalyką - Viešpatie, tu matai, ko aš noriu, matai, dėl ko aš kenčiu, todėl kad ir kas nutiktų tebūnie Tavo Valia.

O ko mes dažniausiai meldžiame - kad arklį gerą Dievas duotų.

/prof. A. Osipov/