2019 M. Kvėpavimo Terapijos / Rebefingo / Dvasinio Kvėpavimo Specialistų MOKYMAI

2019 M. Kvėpavimo Terapijos / Rebefingo / Dvasinio Kvėpavimo Specialistų MOKYMAI

2019 m. KVĖPAVIMO TERAPIJOS MOKYMAI!
VšĮ "Kvėpavimo terapijos centras" pristato 2019 m. KVĖPAVIMO TERAPIJOS / REBEFINGO / DVASINIO KVĖPAVIMO MOKYMUS !!! Mokymus veda Dalia Beata Kasmauskaitė, www.kvepavimoterapija.lt 

Dėmesio - Mokymuose galima dalyvauti ir nesiekiant tapti kvėpavimo terapijos specialistu, ar dalyvaujant ne visas dienas!

Tai galimybė žengti didelį žingsnį savo dvasiniame augime, išskleidžiant žmogiškąjį kūrybinį ir dvasinį potencialą.
Tai galimybė atrasti savo pašaukimą, įsigyti naują profesiją, skirtą tarnavimui žmonėms, Dvasinės Šviesos skleidimui žmonių gyvenimuose.

Šiame pasaulyje mes visi esame tam, kad išmoktume tarnauti vieni kitiems. O šie mokymai - be jokios abejonės, tai galimybė išmokti, įvaldyti nuostabiausią pagalbos kitiems būdą, kuris gali tapti ir Jūsų profesija, pašaukimu !

Jau daug metų vedu kvėpavimo seminarus Lietuvoje ir užsienyje. Mano palinkėjimas ir šių mokymų idėja - te kiekviename Lietuvos mieste bus darbo su kvėpavimu specialistai, savo gimtoje vietovėje atveriantys kelią Dvasios Šviesai į žmogaus gyvenimą kvėpavimo pagalba ! Tai taip reikalinga žmonėms.

Kviečiu perduoti šią žinią taip pat Jūsų artimiesiems ir draugams, gyvenantiems užsienyje. Man rašo užsienyje gyvenantys lietuviai, prašydami atvykti pravesti seminarą, ir pasakodami apie tai, kaip to reikia užsienyje gyvenantiems tautiečiams. Išmokę šios technikos jie galės tai padaryti ir patys !

Šios programos tikslai:

Ši programa yra skirta pažadinti ir išlaisvinti vidinį potencialą, talentus ir gebėjimus, kad skleisti tikrumą, meilę, ramybę, Dvasinę Šviesą savo gyvenime ir aplinkoje.
Ši programa skirta mokymuisi gydymo kvėpavimu meno per giluminį atpalaidavimą, naudojant kvėpavimą kaip instrumentą.
Ši programa yra skirta tiems, kurie nori išmokti, pagilinti arba išplėsti savo žinias ir įgūdžius kvėpavimo metodų
naudojime asmenybiniam augimui ir dvasiniam tobulėjimui, sveikatinimui, harmoningiems pokyčiams gyvenime.
Tai bus apie 30 % teorijos ir 70 % praktikos.

Programa, per tiesioginį patyrimą, orientuota į suvokimą tos galios ir potencialo, kurį atveria sąmoningumas kvėpavime ir sąmoningas kvėpavimas.
Kursas apima namų studijas ir praktiką, ataskaitas žodžiu ir raštu, individualų ir grupinį darbą.
Individualių kvėpavimo sesijų vedimo praktika bus tyrinėjama išsamiai, užtikrinant, kad Jūs įgysite pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties, kad galėtumėte praktikuoti patys ir mokyti kitus asmeniškai arba profesionaliai efektyvios kvėpavimo praktikos.
Tiems, kurie jau dirba gydymo terapeutais, ši programa leis įgyti unikalius pažengusių įgūdžius kvėpavimo praktikoje, kad juos vėliau galėtumėte taikyti savo praktikoje.
Baigus Jūs turėsite įgiję įgūdžius ir kvalifikaciją instruktuoti ir vesti kitus jų kvėpavimo procesuose ir gebėsite vesti sau sesijas be instruktoriaus pagalbos.
Be to, gilus praktinių įgūdžių apie sąmoningą kvėpavimą mokymasis suteikia galimybę išplėtoti asmenines savybes, kurios yra būtinos kiekvieno fizinei, emocinei, dvasinei, ir socialinei gerovei - įžvalgą ir intuiciją, energingumą ir gyvybingumą, atjautą ir tikrumą, taiką ir drąsą, laisvę, saugumą ir kt.

2019 m. VASARIO 15-19 d.d. prasideda Kvėpavimo terapijos / Rebefingo / Dvasinio Kvėpavimo specialistų ruošimo metų programa.

Visą programą sudarys TRYS mokymų dalys po penkias dienas kiekviena:
I dalies mokymai vyks VASARIO 15 - 19 d.d.
II dalies mokymai vyks birželio 05 - 09 d.d.
III dalies mokymai ir sertifikacija vyks lapkričio 28 - gruodžio 02 d.d.

Mokymuose dalyvauti gali ir nesiekiantys tapti rebeferiu / kvėpavimo terapijos specialistu.

Pagrindiniai reikalavimai siekiantiems kvėpavimo terapijos specialisto sertifikacijos:

-dalyvavimas trijose mokymų dalyse po penkias dienas kiekvienoje dalyje.
-praeiti 5 individualias kvėpavimo sesijas su Dalia Beata Kasmauskaite.
-savaranki praktika - vesti Kvėpavimo dienoraštį/užrašus su aprašymais (ne mažiau kaip tris mėnesius).
-kas dieną praktikuoti kvėpavimą (ne mažiau kaip tris mėnesius).
-besimokančiųjų bendradarbiavimas, apsikeitimas sesijomis ir susitikimai.
-darbas su klientais: pravesti 50 individualių sesijų.

Registracija ir informacija - el.p. info@kvepavimoterapija.lt, tel. 8-678-28255. Registracija jau vyksta.